Multimox moet modelrechten voor scooters overdragen aan Sanyang

26-08-2021 Print this page
Auteur:
Anouck Bakhuis
IEPT20210811, Rb Den Haag, Sanyang v Multimox
(Met dank aan Bert Gravendeel en Marleen Hoenink, Fruytier Lawyers in Business)

Gemeenschapsmodelrechten Model-01 en Model-03 voor scooters hoeft Multimox niet over te dragen aan Sanyang: Sanyang heeft onvoldoende onderbouwd dat zij als ontwerper van de modellen moet worden aangemerkt en dat zij oudere rechten heeft. Gemeenschapsmodelrechten Model-02 en Model-04 die door Multimox zijn ingeschreven voor scooters moeten worden overgedragen aan Sanyang en door Sanyang gevorderde inbreukverbod voor diezelfde Modellen toegewezen: vormgeving Modellen komt overeen met oudere CN Model waarvan Sanyang modelhouder is, waardoor Sanyang heeft te gelden als ontwerper van de vormgeving waarop Model-02 en Model-04 zien, Sanyang kan rechten inroepen tegenover Multimox nu Multimox modellen te kwader trouw heeft gedeponeerd doordat [B] vormgeving heeft ontleend, Sanyang heeft belang bij inbreukverbod. Geen sprake van door Multimox gestelde rechtsverwerking: niet kan worden vastgesteld dat Sanyang bij Multimox het gerechtvaardigd vertrouwen heeft gewekt dat zij geen aanspraak meer zou maken op haar rechten.

 

MODELRECHT

 

Sanyang produceert en verkoopt scooteronderdelen, waaronder scooterkappen. Multimox is een holdingmaatschappij voor intellectuele eigendomsrechten. Zij handelt zelf niet in scooters. [B] is directeur en enig aandeelhouder van Multimox. Multimox is houdster van vier Gemeenschapsmodelrechten, die zijn ingeschreven voor scooters. Sanyang eist deze EU-modelregistraties op, nu zij stelt als ontwerper rechthebbende te zijn met betrekking tot de vormgeving van de twee typen scooters waar de modelregistraties op zien. Sanyang was houdster van het oudere CN Model, waarvan de vormgeving overeenkomt met de Gemeenschapsmodellen. Zij stelt dat Multimox de modellen te kwader trouw heeft gedeponeerd, nu de vormgeving ontleend is aan de vormgeving van de scooters die al langer op de Chinese markt waren. 

 

De rechtbank oordeelt als volgt. Sanyang heeft niet voldoende onderbouwd dat zij heeft te gelden als ontwerper van Model-01 en Model-03. Zij heeft ter onderbouwing van die stelling enkele certificaten overgelegd, maar deze certificaten staan op naam van ZNEN, de producent van de scooters aan wie Sanyang de kappen levert. Deze stukken vormen zonder nadere toelichting dan ook geen bewijs van rechten van Sanyang met betrekking tot deze modellen. Ten aanzien van Model-01 en Model-03 wordt de vordering dan ook afgewezen. Ten aanzien van Model-02 en Model-04 oordeelt de rechtbank dat Multimox de modelrechten dient over te dragen aan Sanyang. De vormgeving van de Modellen komt overeen met het oudere CN Model waarvan Sanyang modelhouder is. Sanyang heeft dan ook te gelden als ontwerper van de vormgeving waarop Model-02 en Model-04 zien. Sanyang kan haar rechten nog inroepen tegenover Multimox nu Multimox de Modellen te kwader trouw heeft gedeponeerd. [B] heeft de vormgeving van de scooters ontleend. Ook wordt het door Sanyang gevorderde inbreukverbod ten aanzien van deze Modellen toegewezen, nu [B] tegenstrijdige stellingen heeft ingenomen over de huidige verkoop van de scooters. Sanyang heeft dan ook belang bij een inbreukverbod. Ten slotte overweegt de rechtbank dat geen sprake is van rechtsverwerking, zoals door Multimox werd gesteld. Multimox heeft aangevoerd dat Sanyang het gerechtvaardigd vertrouwen heeft gewekt dat zij geen aanspraak meer zou maken op haar rechten. Dat kan volgens de rechtbank niet worden vastgesteld, nu de verklaring waarop Multimox zich beroept is gegeven door iemand die niet bevoegd was Sanyang te vertegenwoordigen.  

 

IEPT20210811, Rb Den Haag, Sanyang v Multimox

 

(kopie origineel vonnis)