ONLY FOR MEN-tekens worden voor meer gebruikt dan als handelsnaam

05-08-2022 Print this page
IEPT20220714, Rb Den Haag, OFM v Bestseller

OFM kan Bestseller niet verbieden om uit hoofde van het Vonnis zich te verzetten tegen ieder gebruik van het teken ONLY FOR MEN: Het verbod in het vonnis kan niet zo eng worden uitgelegd dat het enkel ziet op het aanbrengen van het verboden teken op kleding en schoenen. Geen schorsing executie Vonnis: Te executeren vonnis rust niet op een juridische of feitelije misslag en niet gebleken dat bij tenuitvoerlegging van het Vonnis bij OFM een noodtoestand zal ontstaan. OFM krijgt twee maanden extra de tijd om bedrijfsvoering aan te passen: Rekening houdend met de schaarste op de aannemingsmarkt.

 

MERKENRECHT - EXECUTIE
 

Bij vonnis IEPT20211222 heeft deze rechtbank geoordeeld dat OFM inbreuk maakt op het ONLY-merk door gebruik te maken van tekens die overeenstemmen. Het is OFM toegestaan het gewijzigde logo te blijven gebruiken en ook om het teken ‘only for men’ te blijven gebruiken als handelsnaam en domeinnaam. 

 

In het vonnis wordt elk gebruik van het Brands-teken en het grote M-teken voor kleding en schoeisel expliciet verboden, tenzij dit wordt gebruikt als handelsnaam (en domeinnaam). Het gebruik van de tekens door OFM op winkelgevels, de website, cadeaubon facebook en de verzenddoos strekt echter verder dan het enkele aanduiden/onderscheiden van haar onderneming en is merkgebruik.

 

De subsidiaire vordering tot het staken van executie van een bij uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis, faalt. OFM heeft gewezen op de hoge kosten die zij moet maken en de tijd die is gemoeid met het voldoen aan het vonnis. Dit is inherent aan een merkinbreukveroordeling en dient niet te prevaleren boven het belang van de merkhouder.

 

De meer subsidiaire vordering tot schorsing totdat in hoger beroep bij kracht van gewijsde gegaan arrest, wordt aangepast toegewezen, opdat uiterlijk 2 maanden na betekening van dit vonnis moet worden voldaan aan het vonnis.

IEPT20220714, Rb Den Haag, OFM v Bestseller

ECLI:NL:RBDHA:2022:7828