Hof: Ziggo hoeft geen waarschuwingsbrieven van BREIN door te zenden

13-10-2022 Print this page
IEPT20221011, Hof Arnhem-Leeuwarden, Brein v Ziggo

Ziggo hoeft geen waarschuwingsbrieven van BREIN door te sturen aan klanten: stelling dat waar Ziggo gehouden zou zijn tot afgifte van NAW-gegevens, Ziggo ook gehouden is tot het doorsturen van waarschuwingen gaat niet op. BREIN heeft onvoldoende reëel belang bij het doorsturen van waarschuwingsbrieven. Belangen van BREIN bij het versturen van waarschuwingsbrieven wegen niet zwaarder dan die van Ziggo om daar niet aan mee te willen werken​​​​​​​. Voor de verwerking van strafrechtelijke persoonsgegevens is geen grondslag​​​​​​​: Ziggo heeft vereiste vergunning niet aangevraagd​​​​​​​. 

PRIVACYCOLLECTIEF BEHEER

Brein is gestart met de waarschuwingscampagne voor Frequente en Langdurige Uploaders (FlU). Doel is om degenen die via Bittorrents illegaal bestanden uploaden te waarschuwen dat er mogelijk gehandhaafd gaat worden. Steeksproefsgewijs zoekt Brein naar mensen die in vier weken ofwel in 2 zwermen zijn aangetroffen ofwel langer dan 7 uur in één zwerm. Op basis van IP-adres wordt bij internetserviceproviders (isp's) gevraagd om namens haar waarschuwingsbrieven te sturen. Ziggo wil daar niet aan meewerken.

 

De voorzieningenrechter (IEPT20220202) heeft deze vordering afgewezen, omdat Ziggo geen vergunning heeft gedragen van de Autoriteit Persoonsgegevens voor de verwerking van (strafrechtelijke) persoonsgegeven, waar dit onder valt. Ziggo is echter niet verplicht om mee te werken aan het verzoek van BREIN, noch dat Ziggo als verwerkingsverantwoordelijke op grond van artikel 10 AVG een grondslag daarvoor heeft.

 

Op grond van Lycos/Pessers (IEPT20051125) is Ziggo gehouden tot afgifte van NAW-gegevens, maar Ziggo is niet gehouden tot het minderen, namelijk het doorsturen van waarschuwingen. Voor het doel van de gevraagde medewerking is mede bepalend of er sprake is van een tot medewerking verplichtende zorgvuldigheidsnorm.

 

Het doel is niet de wens op in rechte op te treden, maar de brieven te versturen. Brein heeft onvoldoende onderbouwd gesteld dat te verwachten valt dat het doel juist bereikt kan worden. Het is niet aannemelijk dat het verzenden van brieven een noodzakelijke stap is om civielrechtelijk actie te ondernemen.

 

Ziggo zou ook diverse inspanningen moeten verrichten die haar geld en tijd kosten, zoals uitvoeren van gegevensbeschermingseffectbeoordeling (35 AVG) en de AP moeten raadplegen (36 AVG) en bovendien is een vergunning voor verwerking van strafrechtelijke persoonsgegeven (33 lid 4 sub c UAVG) bij de AP moeten aanvragen.

 

Hoewel begrip valt op te brengen voor de wens van Brein om overtreders eerst te waarschuwen, maakt de weigering van Ziggo om daaraan mee te werken nog niet onrechtmatig en is Ziggo niet aansprakelijk voor mogelijk daaruit voortvloeiende schade. Het arrest bekrachtigt het vonnis waarvan beroep.


IEPT20221011, Hof Arnhem-Leeuwarden, Brein v Ziggo


Kopie oorspronkelijk vonnis
Persbericht Stichting BREIN 'BREIN mag niet alleen waarschuwen maar moet ook doorbijten'