Geen staking executie 7,5 miljoen aan dwangsommen

26-03-2024 Print this page
IEPT20221212, Rb Amsterdam, Pharmathen v Novartis
(Met dank aan Auke-Frank Tadema en Allard van Duijn, Freshfields Bruckhaus Deringer)

Eiseres heeft in strijd met vonnis gehandeld waardoor dwangsommen zijn verbeurd. Eiseres had catalogus met daarin inbreukmakende product van website moeten verwijderen. Ook heeft er nog een levering van het inbreukmakende product plaatsgevonden. Aan dwangsommen heeft Pharmathen 7,5 miljoen verbeurd. Geen staking executie.


EXECUTIEGESCHIL

 

Novartis heeft Long Acting Release product met octreotide op de markt gebracht. Pharmathen-groep produceert generieke geneesmiddelen.

 

Novartis is bij de rechtbank Den Haag een kort- gedingprocedure gestart tegen Pharmathen. Novartis heeft zich daarbij op het standpunt gesteld dat Pharmathen leiding geeft aan Pharmathen Griekenland en daarmee de door Pharmathen Griekenland gemaakte (beweerdelijke) octrooi-inbreuk faciliteert. Daarnaast stelde Novartis dat Pharmathen ook zelfstandig inbreuk maakt. (IEPT20220719)

 

In een executiegeschil als dit, waarbij het gaat om de vraag of dwangsommen zijn verbeurd omdat een bij vonnis uitgesproken veroordeling niet of niet voldoende zou zijn nagekomen, moet de executierechter zich ertoe beperken de na het vonnis verrichte handelingen te toetsen aan de inhoud van de veroordeling, zoals die door uitleg moet worden vastgesteld.


Volgens Novartis heeft Pharmathen niet (tijdig) aan het vonnis van 19 juli 2022 voldaan. In verband met twee vermeende overtredingen heeft zij Pharmathen daarom op 14 oktober 2022 gesommeerd een bedrag van € 7,5 miljoen aan dwangsommen te betalen. De overtredingen betreffen i) het aanbieden van inbreukmakende producten in de Global Product Catalogue 2021 die tot en met 14 oktober 2022 te vinden was op de CPHI website, een online platform voor producten en leveranciers op het gebied van de farmaceutische industrie (€ 7,4 miljoen aan dwangsommen), en ii) een levering op 18 augustus 2022 naar Guatamala van 272 inbreukmakende producten (€ 100.000,00 aan dwangsommen).


De omstandigheid dat de Global Product Catalogue 2022, zonder het inbreukmakende product, mogelijk op 2 augustus 2022, naast de catalogus van 2021 online is gezet maakt niet dat daarmee geen sprake meer is van ‘aanbieden’ in de zin van de Rijksoctrooiwet en geen sprake kan zijn van schending van het vonnis van 19 juli 2022.


Ook de omstandigheid dat de Global Product Catalogue 2021 een disclaimer bevat die duidelijk maakt dat het octreotide LAR-product niet wordt aangeboden zolang (en in de landen waar) daarvoor nog octrooibescherming geldt en dat “No orders or deliveries prior to the expiry date of valid patents & SPCs are possible”, kan Pharmathen niet baten.

 

Ten slotte kan ook de stelling van Pharmathen dat het beschikbaar houden van de Global Product Catalogue 2021 als overtreding van het vonnis van 19 juli 2022 zo onbeduidend is, dat het niet rechtvaardigt dat daar dwangsommen voor worden verbeurd, haar niet baten. Gelet op het belang en enorme bereik van het CPHI platform (Novartis heeft onweersproken gesteld dat er meer dan 8.000 farmaceutische bedrijven op het platform zijn aangesloten en dat het meer dan 1,5 miljoen gebruikers heeft) kan van onbeduidendheid niet worden gesproken.


Uit het voorgaande volgt dat de dwangsommen, zoals door Novartis bij exploot van 14 oktober 2022 zijn aangezegd door Pharmathen zijn verbeurd. De gevraagde voorzieningen zijn dan ook niet toewijsbaar. Pharmathen heeft nog gesteld dat een dwangsom van € 7,5 miljoen een zware last voor haar onderneming is, maar ook deze stelling kan haar niet baten. Nog daargelaten dat Novartis deze stelling ter zitting heeft betwist en naar voren heeft gebracht dat Pharmathen in Griekenland de grootste onderneming is, geldt dat uitsluitend de voorzieningenrechter in Den Haag als dwangsomrechter op dit punt bevoegd is.


Gevraagde voorzieningen door Pharmathen (staken van executie van dwangsommen van 7,5 miljoen, worden geweigerd.


ECLI:NL:RBAMS:2022:7514