Omdat deze rechtbank internationaal bevoegd was dwangsommen op te leggen, is zij ook bevoegd in het executiegeschil

04-12-2023 Print this page
IEPT20230830, Rb Amsterdam, eiser v Automattic

De voorzieningenrechter heeft aan Automattic - gevestigd in San Francisco, dat tevens handelt onder de naam Wordpress.com, twee geboden opgelegd waaronder het verwijderen van de blog hetrechtvandankbaar.wordpress.com en het verstrekken van persoonsgegevens van de eigenaar. Automattic stelt dat de Nederlandse rechter niet bevoegd is in dit executiegeschil. De internationale bevoegdheid van de voorzieningenrechter staat niet ter discussie. Omdat de rechtbank Amsterdam bevoegd was om dwangsommen op te leggen, is zij ook bevoegd in het executiegeschil over de dwangsom. 

EXECUTIEGESCHIL - INTERNATIONALE RECHTSMACHT
 

In dit executiegeschil als bedoeld in 438 Rv kan een dwangsom ten uitvoer worden gelegd zonder een tweede procedure om een titel vast te stellen. Gelet op de onlosmakelijke verbondenheid van het geding in de hoofdzaak met het vonnis in kort geding (ex 55 Brussel I bis) is deze rechtbank ook bevoegd. Oftewel: Omdat de rechtbank Amsterdam bevoegd was om dwangsommen op te leggen, is zij ook bevoegd in het executiegeschil over de dwangsom.

 

Wanneer de Nederlandse rechter niet bevoegd zou zijn, zou ex 55 Brussel I bis geen andere EU-rechter bevoegd zijn. En het aanhangig maken van de hoofdzaak in Amerika, zou geen tenuitvoerlegging in de EU-lidstaten opleveren.

 

Ten overvloede is de Nederlandse rechter ex artikel 6 aanhef en onder e Rv ook bevoegd op basis van een gestelde verbintenis uit onrechtmatige daad. Indien dwangsommen zijn verbeurd, doet het schadebrengende feit zich in Nederland voort, omdat eiser in Nederland woonplaats heeft. De dwangsommen zijn opgelegd vanwege inbreuk op persoonlijkheidsrechten.

 

De zaal wordt weer op de rol geplaatst.

 

ECLI:NL:RBAMS:2023:5553