Genoemde eigen-gezichtkenmerken van afvalzuigers zijn allemaal technisch bepaald

06-02-2024 Print this page
IEPT20231219, Hof Den Haag, Vanguard v Glutton

Hof vernietigt vonnis rechtbank. Glutton is geen werk in de zin van de auteurswet: dertien van de veertien kenmerken zijn uitsluitend technisch bepaald en ook de combinatie van elementen heeft een technische functie. Geen inbreuk auteursrecht kenmerk 8 Glutton: vormgeving Vanguard verschilt van Glutton. Geen sprake van slaafse nabootsing: de afvalzuigers zijn zakelijke producten die door professionele inkopers worden aangeschaft, waardoor minder snel verwarringsgevaar ontstaat. Ook de eigen gezicht-kenmerken van Glutton zijn technisch bepaald. Verder geen verwarringsgevaar vanwege verschillen in vormgeving 


AUTEURSRECHT - SLAAFSE NABOOTSING

 

De rechtbank IEPT20210901 oordeelde nog dat er sprake was van auteursrechtinbreuk.


Gelet op het voorgaande is het uitsluitend technisch bepaald, althans, gelet op de hiervoor beschreven technische functies, triviaal dat het uiterlijk van de Glutton onder andere bestaat uit één gladde kap. Noch afzonderlijk noch in combinatie komen de genoemde kenmerken voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen.

 

Ook de combinatie van onbeschermde elementen, te weten de kap (met uitsparing rechts en verzonken klikobak achter), wielen, stuurstang, filterbak en slang, geeft geen blijk van creativiteit, nu de verzameling en selectie van deze elementen in onderlinge samenhang bezien een technische functie hebben en derhalve niet het persoonlijk stempel van de maker dragen, mede gelet op de technische functies.


Slaafse nabootsing
Indien er redelijkerwijs geen mogelijkheden zijn om op een andere wijze verwarring te voorkomen zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product af te doen, kan het voldoende zijn dat wat betreft de uiterlijke kenmerken (kleur en naamsvermelding) afstand van het nagebootste product wordt genomen.


Het hof oordeelt ook dat de oplettendheid van die kopers zal toenemen en verwarringsgevaar minder snel aanwezig zal zijn naarmate die producten duurder zijn. In deze zaak gaat het hof daarom uit van oplettende professionele inkopers die wèl gelegenheid hebben om beide producten naast elkaar te zien.


Zoals als deels al volgt uit de beoordeling van de auteursrechtelijke grondslag is het hof van oordeel dat al deze kenmerken als volgt technisch bepaald zijn:

1. wielen die passen onder een driehoekig onderstel en geschikt zijn om het gewicht van het apparaat te dragen en trottoirranden te nemen;

2. een (vrijwel) verticaal aan de achterkant van het apparaat te plaatsen losse klikobak;

3. een filterbak om het opgezogen afval van de lucht te scheiden en in de klikobak te laten vallen;

4. een zuigslang die aan de filterbak vastzit en eindigt in een zuigmond waarmee het afval van het maaiveld kan worden gezogen;

5. een bedieningspaneel aan de rechter voorkant van het apparaat;

6. een stuurstang waarmee het apparaat kan worden gestuurd; en

7. één gladde, vanaf de omtrek van de klikobak taps naar de voorpunt van het onderstel toelopende kap waarmee al het binnenwerk onder één buitenvolume kan worden beschermd.


Geen verwarringsgevaar
Vanguard wijst terecht op de vele verschillen tussen de Glutton en de Vanguard, waaronder de verschillen in vormgeving en de prominent op de kap van de Vanguard aangebrachte naam, om haar betwisting te onderbouwen dat tussen die twee kostbare producten, die door oplettende professionele inkopers worden ingekocht, geen sprake kan zijn van enige verwarring. Het hof wijst wat de verschillen in vormgeving betreft op de hoek van de profiellijn, de vorm van de uitsparing aan de rechterkant, de verbreding ter hoogte van het onderstel en de belijning aan de linkerkant van de kap.


Het hof vernietigt het vonnis waarvan beroep en wijst de vorderingen af, Vanguard 

 

IEPT20231219, Hof Den Haag, Vanguard v Glutton

ECLI:NL:GHDHA:2023:2685