Geen beperkingen klantenlijst voor recall-brief

08-05-2024 Print this page
IEPT20240418, Rb Rotterdam, MTS v Essity

Executiegeschil. Uitleg van vonnis bepaalde doelgroep van van recall-brief. Primair gevorderd: beperking van klanten die inbreukmakende producten nog op voorraad hebben. Secundair: klanten aan wie sinds 1 januari 2019 inbreukmakende producten zijn geleverd. Vorderingen afgewezen. Een recall-brief bewerkstelligt niet alleen terugzending, maar voorkomt ook ook verdere verhandeling door afnemers. Proceskosten eenvoudig (spoed) kort geding.

 

EXECUTIEGESCHIL

 

Het geschil in deze procedure draait om de uitleg van de beslissing in het Vonnis IEPT20240313 in dictumonderdelen 9.9. en 9.10., die als volgt luiden:

“9.9. beveelt MTS om binnen vier weken na betekening van dit vonnis aan Essity een schriftelijk overzicht te verstrekken van al haar klanten (exclusief individuele eindgebruikers) aan wie MTS in of vanuit Nederland de Producten heeft geleverd;

9.10 beveelt MTS om binnen vier weken na betekening van dit vonnis aan ieder van de klanten (…) een aangetekende brief te sturen met uitsluitend de navolgende inhoud, in een voor de ontvanger begrijpelijke taal (…)"


MTS vordert primair te bepalen dat de recall-brief alleen betrekking heeft op klanten die de inbreukmakende producten nog op voorraad hebben. Secundair om overzicht van klanten te beperken tot klanten aan wie MTS sinds 2019 in of vanuit Nederland inbreukmakende producten heeft geleverd.


De primaire vordering wordt afgewezen. In het Vonnis is duidelijk bepaald dat het bevel betrekking heeft op alle klanten aan wie MTS in of vanuit Nederland de inbreukmakende producten heeft geleverd. In overwegingen 6.13. t/m 6.15 kan de door MTS gestelde beperking tot klanten die de inbreukmakende producten nog in voorraad hebben, niet worden gelezen. Een recall-brief bewerkstelligt niet alleen dat de inbreukmakende producten worden teruggestuurd, maar ook om afnemers te informeren over de inbreuk zodat verdere verhandeling door hen wordt voorkomen.

 

De subsidiaire vordering wordt eveneens afgewezen. Er is geen beperking in tijd gesteld. Waarom die tijdsbeperking wel is aangelegd bij een ander onderdeel van het Vonnis, is de voorzieningenrechter niet duidelijk, maar dat betekent niet dat dit ook geldt voor de onderhavige onderdelen.

 

Essity heeft aanspraak gemaakt op een kostenveroordeling ex artikel 1019h Rv van € 13.270,00. Nu sprake is van een spoed kort geding waarbij de zitting twee dagen na betekening van de dagvaarding plaatsvindt, is de kostenopgave niet als tardief te beschouwen. Het gaat om een eenvoudige kostenopgave in een eenvoudige IE-zaak, maximaal € 6.000,00 proceskosten.


ECLI:NL:RBROT:2024:3698