Oordeel Gerecht EU over gebrek aan overeenstemming tussen So…? en SO’BiO ētic houdt stand

Print this page 10-04-2019
IPPT20190228, CJEU, Groupe Lea Nature v EUIPO

Merkenrecht. Hogere voorziening tegen het arrest van het Gerecht EU van 23 september 2014 (IEPT20140923), waarin het Gerecht EU oordeelde dat het beroep tegen de toegewezen oppositie van Groupe Lea Nature op basis van het EU woordmerk “So…?” tegen het aangevraagde beeldmerk “SO’BiO ētic” slaagde, omdat geen sprake was van overeenstemmende tekens. Deze uitspraak is alleen in het Engels en Frans gepubliceerd en wordt behandeld op IP-PorTal.