Recl. Code Commissie

Print this page

2021

IEPT20210211, RCC, Bol.com

Commissie beveelt Bol.com aan om niet meer met de uiting 'E-mail mij wanneer artikel weer leverbaar is' reclame te maken: uiting in strijd met artikel 7 NRC omdat samenwerking met verkoper was beëindigd en de producten nooit meer leverbaar zullen zijn. Bol.com handelt met uitingen niet in strijd met artikel 8.5 NRC (lokkertjes en Bait and Switch): op de betreffende productpagina’s worden bij de producten van klager geen prijs genoemd.

 

2010

 

IEPT20101122, RCC, Suit Supply

Geen strijd met goede smaak, zeden of fatsoen: Bij de beantwoording van de vraag […] stelt de Commissie zich terughoudend op, gelet op het subjectieve karakter daarvan. de verwijzing naar seksualiteit in geen van de drie gewraakte uitingen van dien aard, dat de grenzen van de goede smaak, het fatsoen of de goede zeden worden overschreden. dat de wijze waarop de man en de vrouw in de verschillende uitingen zijn afgebeeld, niet getuigt van gebrek aan respect jegens de vrouw.

 

IEPT20100329, CvB RCC, Artiesten v Heineken 
Enkele inbreuk op recht nog geen strijd met Nederlandse ReclameCode: Niet onmiskenbaar duidelijk dat sprake is van inbreuk op merkrechten of portretrechten of van ongeoorloofd aanhaken aan evenementen Mojo

 

IEPT20100108, RCC, Firevaned v Vijfde Wiel
Misleidende suggestie dat scootmobielen met vijf wielen veiliger zijn: Adverteerder suggereert ten onrechte dat, in tegenstelling tot de QUINGO, scootmobielen met drie of vier wielen onveilig zijn doordat zij niet beschikken over vijf wielen met een stabilisatiesysteem

 

2009

 

IEPT20091119, RCC, Q-Music
Geen misleiding door niet-serieuze actie: zal het voor de gemiddelde consument duidelijk zijn dat deze boodschap niet serieus is bedoeld. Men mag er immers niet van uitgaan dat iedereen die een sms stuurt een nieuwe auto ontvangt. Dat geen sprake is van een serieuze actie blijkt uit het feit dat de bekende deejay Ruud de Wild in de televisie-commercial diverse, duidelijk humoristisch bedoelde, rollen speelt.

 

IEPT20091113, RCC, NBC v Zonnatura
Misleidende vergelijking: Ten onrechte wordt immers in de radiocommercial de indruk gewekt dat voor Volkomen Volkoren Brood, anders dan bij dagvers brood, geen gistversnellers en conserveringsmiddel worden gebruikt, en dat daarom Volkomen Volkoren Brood de voorkeur verdient boven gewoon brood. Noemen van niet bestaand additief “gistversnellers” onjuist. Gebruik van het woord conserveringsmiddel bij brood niet juist. Onterecht appelleren aan angstgevoelens

 

IEPT20091103, RCC, STAP v Grolsch
Adverteerder verantwoordelijk voor filmpje van derde dat binnen campagne is. Aanzetten tot bierdrinken tijdens skydive – aanzet-ten tot risicovol gedrag

 

IEPT20090901, CvB RCC, Nederlandse Energie Maatschappij
Optreden Maurice de Hond niet in strijd met artikel 11.2 NRC: De omstandigheid dat een betrokken persoon (grote) bekendheid geniet bij het publiek vanwege een bepaalde hoedanigheid of deskundigheid en (mede) om die reden in de media optreedt, kan niet beslissend zijn voor het antwoord op de vraag of het in reclame optreden van deze persoon is verboden [...]. Naar het oordeel van het College is de deelname van Maurice de Hond aan programma's echter niet van zodanige aard, dat hij ingevolge die deelname kan worden geacht gezag respectievelijk vertrouwen te hebben bij bepaalde publieksgroepen in de zin van artikel 11.2 NRC.

 

IEPT20090813, RCC, Staatsloterij
 “Jackpot valt gegarandeerd” misleidend: Nu in de gewraakte uitingen een rechtstreeks verband wordt gelegd tussen het gegarandeerd vallen van de jackpot en de omvang daarvan, zijn de gewraakte uitingen onvolledig omdat daarin niet wordt gewezen op het feit dat er een substantiële kans bestaat dat het bedrag van € 27,5 miljoen niet in zijn geheel wordt uitgekeerd.

 

IEPT20090728, RCC, NOvU v Octrooiexpert
Misleidende vergelijking octrooiexpert - octrooigemachtigde: Het is misleidend te stellen dat er, afgezien van het verschil in prijs en opleiding, geen verschil is tussen een door adverteerder geschreven octrooiaanvrage en een aanvrage geschreven door een octrooigemachtigde. Anders dan wordt gesuggereerd – kan niet worden aangenomen dat klanten van adverteerder een gelijkwaardige rechtsbescherming genieten als die van een octrooigemachtigde.


IEPT20090727, RCC, Nederlandse Energie Maatschappij
Optreden Maurice de Hond in strijd met artikel 11.2 Nederlandse Reclame Code: de Commissie is van oordeel dat Maurice de Hond kan worden geacht (nu nog) een zeker vertrouwen te genieten bij een belangrijk deel van het televisiekijkend publiek, in die zin dat hem op het gebied van onafhankelijk onderzoek een zekere deskundigheid wordt toegeschreven. Dat Maurice de Hond geen autoriteit is op de energiemarkt, doet hier niet aan af.

 

IEPT20090416, RCC, Vrumona - Vitaminwater

Naam "vitaminwater" niet misleidend: uit de naam Vitaminwater blijkt onmiskenbaar dat het om een samengesteld product gaat. Bij een samengesteld product kan niet uitsluitend van de productnaam worden uitgegaan, nu de productnaam in een dergelijk geval doorgaans slechts een indicatie van de belangrijkste ingrediënten en/of smaken geeft. Productgroep "water+" bekend veronderstelt. Gebruik merk "Sourcy" niet misleidend.

 

2008

 

IEPT20081021, RCC, Buma v Watson
Misleidende reclame lok-artikel: Voor haar oordeel dat een aantal van gemiddeld 18 stuks per winkel te weinig is, heeft de Commissie -naast de populariteit van boxershorts van het merk Björn Borg- ook mee laten wegen dat de boxers-horts zijn aangeboden in een folder met een oplage van 6 miljoen exemplaren en dat de prijs waarvoor de shorts werden aangeboden aanmerkelijk lager is dan de gebruikelijke prijs.

  

IEPT20080930, RCC, Q-Music TV-commercial

Q-Music commercial niet in strijd met goede smaak. Er wordt niet ontoelaatbaar de spot gedreven met een religieus thema

 

IEPT20080916, RCC, Wakker Dier v Uniq - Scharreleisalade

Scharreleisalade niet misleidend ondanks aanwezigheid van niet van scharrelkippen afkomstige eidooier

 

IEPT20080829, CvB RCC, Pretium
Schending procedureregels: Naar het oordeel van het College valt uit de door partijen en de namens de Commissie vóór haar vergadering gevoerde correspondentie niet voldoende duidelijk op te maken waartegen Pretium zich diende te verweren

 

IEPT20080819, CvB RCC, Maxxium v STAP
Jongeren in beeld is nog geen overtreding alcoholreclameregels

 

IEPT20080617, CvB RCC, Heineken Music Hall v STAP
Alcoholreclame: Vermelding "Heineken Music Hall" op deuren binnen gebouw tijdens concert is overtreding. Vermelding Heineken op gevel HMH is geen overtreding

 

IEPT20080423, RCC, Putters v UPC

Misleidende reclame: disclaimer niet goed leesbaar

 

IEPT20080318, RCC, Vink v TG Online
misleidende "factuur"

 

IEPT20080313, CvB RCC, Heineken v STAP

Verantwoordelijkheid voor reclame retailer

 

2007

 

IEPT20070924, RCC, Perfect Hypotheken v Rabobank
'Beste keuze' geen misleidend superlatief omdat niet direct doelt op adverteerders product of de prijs daarvan - Mededeling 'Tussenpersonen liegen de klant voor'is denigrerende vergelijking

 

IEPT20070924, RCC, Rabobank v Perfect Hypotheken
Misleidend door niet noemen effectieve kreditevergoeding - Misleidend superlatieven, die als aboslute claims worden opgevat - enkele gebruik superlatieve maakt reclame niet tot vergelijkende reclame 

 

IEPT20070727, RCC, Koffieleutjes
Claim '40% minder vet' misleidend wegens onduidelijkheid referentie - alle info niet in zelfde gezichtsveld

 

IEPT20070619, CvB RCC, Amstel Gold Race

Reclameuiting op shirt is reclame voor het evenement - niet voor alcoholhoudende drank in de zin van Reclame Code voor Alcoholhoudende Dranken

 

IEPT20061120, RCC, passion4wheels

Verboden tabaksreclame: artikel op website aangeleverd door team dat de merknaam Gauloises voert 

 

IEPT20061114, RCC, Parfenac

Zelfde naam voor nieuw product dat geen geneesmiddel is, is misleidend - Misleidende medische claim

 

IEPT20060918, CvB RCC, Beertender

Alcoholreclame: geen persoon jonger dan 25 jaar - feitelijke leeftijd beslissend

 

IEPT20060829, CvB RCC, Kansspel

Terughoudendheid geboden gelet op standpunt Europese Commissie dat Nederlandse Wet op de Kansspelen in strijd is vrij verkeer van diensten - Onzeker of faciliterende diensten kwalificeren als 'gelegenheid geven om mede te dingen naar prijzen of premies'