Artikel 75

Print this page

Uiterlijk op 10 januari 2014 delen de lidstaten de Commissie mee:
a) bij welke gerechten overeenkomstig artikel 47, lid 1, het verzoek tot weigering van tenuitvoerlegging moet worden ingesteld;
b) bij welke gerechten overeenkomstig artikel 49, lid 2, een rechtsmiddel tegen de beslissing op het verzoek om een weigering van tenuitvoerlegging moet worden ingesteld;
c) bij welke gerechten eventuele hogere voorziening overeenkomstig artikel 50 moet worden ingesteld, en
d) welke talen worden aanvaard voor de vertaling van de formulieren, conform artikel 57, lid 2.
De Commissie maakt de informatie met alle passende middelen openbaar, met name via het Europees justitieel netwerk.