Artikel 9

Print this page

  weegschaal.png

 

1) Deze Overeenkomst wordt nedergelegd bij de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties. Zij staat tot 30 april 1972 open ter ondertekening door iedere Staat die lid is van de Verenigde Naties, van een van de Gespecialiseerde Organisaties van de Verenigde Naties, of die lid is van de Internationale Organisatie voor Atoomenergie, of die partij is bij het Statuut van het Internationale Gerechtshof.


2) Deze Overeenkomst dient te worden bekrachtigd of aanvaard door de ondertekenende Staten. Zij staat open voor toetreding door iedere in het eerste lid van dit artikel bedoelde Staat.


3) De akten van bekrachtiging, aanvaarding of toetreding dienen te worden nedergelegd bij de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties.


4) Het is wel verstaan dat op het tijdstip waarop een Staat wordt gebonden door deze Overeenkomst, deze in staat is de bepalingen van de Overeenkomst overeenkomstig zijn nationale wetgeving uit te voeren.

 

Engelse versie op IP-PorTal