Artikel 15

Print this page

  weegschaal.png

 

1. Iedere Verdragsluitende Staat kan, in zijn nationale wetgeving, voorzien in uitzonderingen op de door dit Verdrag gewaarborgde bescherming ten aanzien van:
a) privé-gebruik;
b) gebruik van korte uittreksels in verband met de berichtgeving over actuele gebeurtenissen;
c) kortstondige vastlegging door een omroeporganisatie met gebruikmaking van haar eigen middelen en voor haar eigen uitzendingen;
d) gebruik uitsluitend ten behoeve van onderwijs of wetenschappelijk onderzoek.


2. Ongeacht het eerste lid van dit artikel kan een Verdragsluitende Staat, in zijn nationale wetgeving, voorzien in dezelfde soorten beperkingen ten aanzien van de bescherming van uitvoerende kunstenaars, producenten van fonogrammen en omroeporganisaties, als waarin hij in zijn binnenlandse wetten en voorschriften voorziet in verband met de bescherming van het auteursrecht van werken van letterkunde en kunst. Er mag evenwel slechts in dwang-licenties worden voorzien voor zover deze verenigbaar zijn met dit Verdrag.