Artikel 14

Print this page

  weegschaal.png

 

De duur van de ingevolge dit Verdrag toe te kennen bescherming loopt tot ten minste het einde van een tijdvak van 20 jaar, berekend vanaf het einde van het jaar waarin:

a) de vastlegging geschiedde - voor fonogrammen en voor daarop opgenomen uitvoeringen;
b) de uitvoering plaats vond - voor niet op fonogrammen opgenomen uitvoeringen;
c) de uitzending plaats vond - voor uitzendingen.