Artikel 13

Print this page

  weegschaal.png

 

Omroeporganisaties genieten het recht toe te staan of te verbieden:

a) de heruitzending van hun uitzendingen;
b) de vastlegging van hun uitzendingen;
c) de reproduktie:
(i) van zonder hun toestemming vervaardigde vastleggingen van hun uitzendingen;
(ii) van overeenkomstig de bepalingen van artikel 15 gemaakte vastleggingen van hun uitzendingen, indien de reproduktie wordt vervaardigd voor andere doeleinden dan in die bepalingen bedoeld;
d) de overbrenging aan het publiek van hun televisieuitzendingen indien deze overbrenging geschiedt in voor het publiek toegankelijke plaatsen tegen betaling van entreegeld; het wordt overgelaten aan de nationale wetgeving van de Staat waar aanspraak op bescherming van dit recht wordt gemaakt, de voorwaarden te bepalen waarop dit recht kan worden uitgeoefend.