Artikel 24

Print this page

  weegschaal.png

 

1. Dit Verdrag dient door de ondertekenende Staten te worden bekrachtigd of aanvaard.


2. Dit Verdrag staat open voor toetreding door iedere Staat die werd uitgenodigd voor de in artikel 23 bedoelde Conferentie en door iedere lidstaat van de Verenigde Naties, mits in beide gevallen deze Staat partij is bij de Universele Auteursrecht-Conventie of lid is van de Internationale Unie voor de Bescherming van Werken van Letterkunde en Kunst.


3. De bekrachtiging, aanvaarding of toetreding geschiedt door de nederlegging van een daartoe strekkende akte bij de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties.