Artikel 25

Print this page

  weegschaal.png

 

1. Dit Verdrag treedt in werking drie maanden na de datum van nederlegging van de zesde akte van bekrachtiging, aanvaarding of toetreding.


2. Daarna treedt dit Verdrag ten aanzien van elke Staat in werking drie maanden na de datum van nederlegging van zijn akte van bekrachtiging, aanvaarding of toetreding.