Artikel 117

Print this page

  weegschaal.png

 

1. Bij procedures voor het Europees Octrooibureau zijn de volgende bewijsmiddelen toegelaten:

a) horen van partijen;

b) inwinnen van inlichtingen;

c) overleggen van stukken;

d) horen van getuigen;

e) deskundigenrapport;

f) bezichtiging;

g) onder ede afgelegde schriftelijke verklaringen.

 

2. De procedure voor het verkrijgen van bewijs wordt vastgesteld in het Uitvoeringsreglement.