Artikel 118

Print this page

  weegschaal.png

 

Indien de aanvragers of de houders van een Europees octrooi voor verschillende aangewezen Verdragsluitende Staten niet dezelfde zijn, worden zij bij de procedures voor het Europees Octrooibureau beschouwd als mede-aanvragers of als mede-houders. De eenheid van de aanvrage of van het octrooi bij deze procedure wordt niet aangetast; in het bijzonder dient de tekst van de aanvrage of van het octrooi voor alle aangewezen Staten gelijk te zijn, tenzij dit Verdrag anders bepaalt.