Artikel 119

Print this page

  weegschaal.png

 

Van beslissingen, oproepen, kennisgevingen en mededelingen wordt ambtshalve kennis gegeven door het Europees Octrooibureau in overeenstemming met het Uitvoeringsreglement. Kennisgeving kan, wanneer buitengewone omstandigheden zulks vereisen, geschieden door tussenkomst van de centrale diensten voor de industriële eigendom van de Verdragsluitende Staten.