Artikel 120

Print this page

  weegschaal.png

 

Het Uitvoeringsreglement bepaalt:

a) de termijnen die in acht dienen te worden genomen bij procedures voor het Europees Octrooibureau en die niet door dit Verdrag zijn vastgesteld;

b) de wijze waarop de termijnen berekend worden alsmede de voorwaarden waaronder zij kunnen worden verlengd;

c) de minimale en maximale duur van de termijnen die worden gesteld door het Europees Octrooibureau.