Artikel 124

Print this page

  weegschaal.png

 

1. Het Europees Octrooibureau kan, in overeenstemming met het Uitvoeringsreglement, de aanvrager verzoeken inlichtingen te verstrekken over de stand van de techniek die gehanteerd is bij een nationale of regionale octrooiprocedure en een uitvinding betreft waarop de Europese octrooiaanvrage betrekking heeft.

 

2. Indien de aanvrager niet tijdig gevolg geeft aan een verzoek ingevolge het eerste lid, wordt de Europese octrooiaanvrage geacht te zijn ingetrokken.