Artikel 125

Print this page

  weegschaal.png

 

Voor zover dit Verdrag geen bepalingen bevat over een te volgen procedure, neemt het Europees Octrooibureau de beginselen van procesrecht die in de Verdragsluitende Staten algemeen zijn aanvaard in acht.