Artikel 129

Print this page

  weegschaal.png

 

Het Europees Octrooibureau publiceert regelmatig:

a) een Europees Octrooiblad, inhoudende de gegevens waarvan de publicatie door dit Verdrag, het Uitvoeringsreglement of de President van het Europees Octrooibureau, is voorgeschreven;

b) een Publicatieblad, inhoudende mededelingen en bekendmakingen van algemene aard door de President van het Europees Octrooibureau alsmede alle andere bekendmakingen betreffende dit Verdrag of de toepassing ervan.