Artikel 134a

Print this page

  weegschaal.png

 

1. De Raad van Bestuur is bevoegd bepalingen vast te stellen en te wijzigen ten aanzien van:
a) het Instituut van erkende gemachtigden voor het Europees Octrooibureau, hierna te noemen het Instituut;
b) de vereiste bekwaamheid en opleiding om te worden toegelaten tot het Europese bekwaamheidsexamen en ten aanzien van het afnemen van dit examen;
c) het tuchtrechtelijk toezicht dat het Instituut of het Europees Octrooibureau over de erkende gemachtigden uitoefent;
d) de geheimhoudingsverplichting van de erkend gemachtigde en het recht in procedures voor het Europees Octrooibureau te weigeren communicatie tussen een erkend gemachtigde en zijn cliënt of enig andere persoon bekend te maken.

2. Iedere persoon die ingeschreven staat op de lijst van erkende gemachtigden bedoeld in artikel 134, eerste lid, is lid van het Instituut.