Artikel 178

Print this page

  weegschaal.png

 

1. De Regering van de Bondsrepubliek Duitsland vervaardigt van dit Verdrag voor eensluidend gewaarmerkte afschriften en zendt deze toe aan de regeringen van alle Staten die het Verdrag hebben ondertekend of hiertoe zijn toegetreden.

2. De Regering van de Bondsrepubliek Duitsland doet de regeringen van de in het eerste lid bedoelde Staten mededeling van:
a) de nederlegging van elke akte van bekrachtiging of van toetreding;
b) elke verklaring of mededeling ontvangen op grond van artikel 168;
c) elke opzegging ontvangen op grond van artikel 174 en van de datum waarop de opzegging van kracht wordt.

3. De Regering van de Bondsrepubliek Duitsland laat dit Verdrag registreren bij het Secretariaat van de Verenigde Naties.