Artikel 25

Print this page

  weegschaal.png

 

Op verzoek van de nationale bevoegde gerechtelijke instantie waarbij een rechtsvordering inzake inbreuk of nietigverklaring is ingesteld, dient het Europees Octrooibureau, tegen betaling van een passende taks, een technisch advies uit te brengen over het betrokken Europees octrooi. De onderzoeksafdelingen zijn bevoegd tot het verstrekken van deze adviezen.