Artikel 26

Print this page

  weegschaal.png

 

1. De Raad van Bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de Verdragsluitende Staten en hun plaatsvervangers. Elke Verdragsluitende Staat heeft het recht in de Raad van Bestuur een vertegenwoordiger en een plaatsvervanger te benoemen.

 

2. De leden van de Raad van Bestuur kunnen zich overeenkomstig het Reglement van Orde van de Raad van Bestuur doen bijstaan door adviseurs of deskundigen.