Artikel 27

Print this page

  weegschaal.png

 

1. De Raad van Bestuur kiest uit de vertegenwoordigers van de Verdragsluitende Staten en hun plaatsvervangers een Voorzitter en een Vicevoorzitter. De Vicevoorzitter vervangt ambtshalve de Voorzitter indien deze is verhinderd.

 

2. De Voorzitter en de Vicevoorzitter hebben zitting voor een periode van drie jaar. Zij zijn herkiesbaar.