Artikel 44

Print this page

  weegschaal.png

 

1. Op de begroting van de Organisatie kunnen gelden worden gereserveerd voor onvoorziene uitgaven.

2.   Voordat tot besteding van deze gelden door de Organisatie wordt overgegaan, is de toestemming van de Raad van Bestuur benodigd.