Artikel 43

Print this page

  weegschaal.png

 

1. Over de uitgaven, vermeld op de begroting, kan in het begrotingsjaar worden beschikt, tenzij het Financieel Reglement anders bepaalt.

 

2. In overeenstemming met het Financieel Reglement mogen de gelden die aan het einde van het begrotingsboekjaar niet besteed zijn, met uitzondering van de gelden bestemd voor de personeelsuitgaven, alleen in het volgende begrotingsjaar besteed worden.

 

3. De begroting wordt zo verdeeld in hoofdstukken, dat de uitgavenposten naar aard of bestemming zijn gegroepeerd en, indien nodig, kunnen deze hoofdstukken worden onderverdeeld in overeenstemming met het Financieel Reglement.