Artikel 42

Print this page

  weegschaal.png

 

1. De begroting van de Organisatie dient sluitend te zijn. De begroting wordt opgesteld overeenkomstig de algemeen aanvaarde boekhoudkundige grondslagen, vastgelegd in het Financieel Reglement. Indien nodig kunnen gewijzigde of aanvullende begrotingen worden opgesteld.

 

2. De begroting wordt opgesteld in de rekeneenheid die in het Financieel Reglement is vastgesteld.