Artikel 41

Print this page

  weegschaal.png

 

1. Op verzoek van de President van het Europees Octrooibureau verstrekken de Verdragsluitende Staten de Organisatie voorschotten op hun betalingen en bijdragen tot een door de Raad van Bestuur vastgesteld bedrag. Deze voorschotten worden voor de Verdragsluitende Staten bepaald in verhouding tot de bedragen die deze Verdragsluitende Staten voor het desbetreffende begrotingsjaar verschuldigd zijn.

 

2. Artikel 39, derde en vierde lid, is van overeenkomstige toepassing op de voorschotten.