Artikel 48

Print this page

  weegschaal.png

 

1.  De President van het Europees Octrooibureau voert de begroting alsmede de gewijzigde of aanvullende begrotingen uit onder zijn eigen verantwoordelijkheid en binnen de grenzen van de toegewezen gelden.

2.  Binnen de grenzen van de begroting kan de President van het Europees Octrooibureau, in overeenstemming met het Financieel Reglement, middelen van het ene naar het andere hoofdstuk of van de ene naar de andere onderverdeling overbrengen.