Artikel 52

Print this page

  weegschaal.png

 

1. Europese octrooien worden verleend voor uitvindingen, op alle gebieden van de technologie, mits zij nieuw zijn, op uitvinderswerkzaamheid berusten en industrieel toepasbaar zijn.

2. In de zin van het eerste lid worden in het bijzonder niet als uitvindingen beschouwd:
a) ontdekkingen, wetenschappelijke theorieën en wiskundige methoden;
b) esthetische vormgevingen;
c) stelsels, regels en methoden voor het verrichten van geestelijke arbeid, voor spelen of voor de bedrijfsvoering, alsmede computerprogramma’s;
d) presentatie van informatie.

3. Het tweede lid sluit de octrooieerbaarheid van de aldaar genoemde onderwerpen of werkzaamheden alleen dan uit voor zover de Europese octrooiaanvrage of het Europees octrooi betrekking heeft op een van die onderwerpen of werkzaamheden als zodanig.