Artikel 51

Print this page

  weegschaal.png

 

1. Het Europees Octrooibureau kan taksen heffen voor elke officiële taak of procedure die wordt uitgevoerd op grond van dit Verdrag.

2. De termijnen voor de betaling van taksen, anders dan die door dit Verdrag zijn vastgelegd, worden vastgesteld in het Uitvoeringsreglement.

3. Indien in het Uitvoeringsreglement bepaald wordt dat een taks verschuldigd is, worden daarin ook de rechtsgevolgen vastgesteld wanneer verzuimd wordt een dergelijke taks tijdig te betalen.

4. In het Taksenreglement worden in het bijzonder de hoogte van de taksen vastgesteld en de wijze waarop deze dienen te worden betaald.