Artikel 61

Print this page

  weegschaal.png

 

1.  Indien bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing de aanspraak op verlening van het Europees octrooi is toegewezen aan een persoon die niet de aanvrager is, kan deze persoon, in overeenstemming met het Uitvoeringsreglement:
a) de Europese octrooiaanvrage in de plaats van de aanvrager als zijn eigen aanvrage voortzetten;
b) voor dezelfde uitvinding een nieuwe Europese octrooiaanvrage indienen; of
c) verzoeken dat de Europese octrooiaanvrage wordt afgewezen.

2.  Op een nieuwe op grond van het eerste lid, onderdeel b, ingediende Europese octrooiaanvrage is artikel 76, eerste lid, van overeenkomstige toepassing.