Artikel 74

Print this page

  weegschaal.png

 

Tenzij dit Verdrag anders bepaalt, is de Europese octrooiaanvrage als deel van het vermogen in elke aangewezen Verdragsluitende Staat en met werking in die Staat, onderworpen aan het recht dat in die Staat geldt voor nationale octrooiaanvragen.