Artikel 79

Print this page

  weegschaal.png

 

1. Alle Verdragsluitende Staten die partij zijn bij dit Verdrag op het tijdstip waarop de Europese octrooiaanvrage wordt ingediend, worden geacht te zijn aangewezen in het verzoek om verlening van het Europees octrooi.

2. De aanwijzing van een Verdragsluitende Staat kan onderworpen zijn aan betaling van een aanwijzingstaks.

3. De aanwijzing van een Verdragsluitende Staat kan te allen tijde tot aan de verlening van het Europees octrooi worden ingetrokken.