Artikel 78

Print this page

  weegschaal.png

 

1. Een Europese octrooiaanvrage dient te bevatten:
a) een verzoek om verlening van een Europees octrooi;
b) een beschrijving van de uitvinding;
c) een of meer conclusies;
d) de tekeningen waarnaar de beschrijving of de conclusies verwijzen;
e) een uittreksel,
en dient aan de vereisten die zijn vastgesteld in het Uitvoeringsreglement te voldoen.

2. Voor een Europese octrooiaanvrage dienen de indieningstaks en de taks voor het nieuwheidsonderzoek te worden betaald. Indien de indieningstaks of de taks voor het nieuwheidsonderzoek niet tijdig is betaald, wordt de aanvrage geacht te zijn ingetrokken.