Artikel 77

Print this page

  weegschaal.png

 

1. De centrale dienst voor de industriële eigendom van een Verdragsluitende Staat zendt de Europese octrooiaanvragen die bij de dienst of bij een andere bevoegde instantie van die Staat zijn ingediend, door naar het Europees Octrooibureau in overeenstemming met het Uitvoeringsreglement.

2. Een Europese octrooiaanvrage ten aanzien waarvan is besloten dat het onderwerp onder geheimhouding valt, wordt niet naar het Europees Octrooibureau doorgezonden.

3. Een Europese octrooiaanvrage die niet tijdig is doorgezonden naar het Europees Octrooibureau wordt geacht te zijn ingetrokken.