Artikel 92

Print this page

  weegschaal.png

 

Het Europees Octrooibureau stelt, in overeenstemming met het Uitvoeringsreglement, op basis van de conclusies en naar behoren rekening houdend met de beschrijving en eventuele tekeningen, een verslag van het Europees nieuwheidsonderzoek op en publiceert het.