Artikel 98

Print this page

  weegschaal.png

 

Het Europees Octrooibureau publiceert het Europees octrooischrift zo spoedig mogelijk nadat de vermelding van de verlening van het Europees octrooi is gepubliceerd in het Europees Octrooiblad.