Artikel 12

Print this page

  weegschaal.png

 

Tot het indienen van een aanvraag voor een communautair kwekersrecht zijn gerechtigd natuurlijke personen en rechtspersonen, alsook instanties die volgens het op hen toepasselijke recht met een rechtspersoon worden gelijkgesteld.
Een aanvraag mag ook door twee of meer aanvragers gezamenlijk worden ingediend.