Artikel 30

Print this page

  weegschaal.png

 

1. Het Bureau is een orgaan van de Gemeenschap en heeft rechtspersoonlijkheid.

 

2. Het Bureau heeft in elke Lid-Staat de ruimste handelingsbevoegdheid die door de wetgeving van die Staat aan rechtspersonen wordt toegekend. Het kan met name roerend en onroerend goed verwerven of vervreemden en in rechte optreden.

 

3. Het Bureau wordt vertegenwoordigd door zijn voorzitter.

 

4. Met toestemming van de raad van bestuur als bedoeld in artikel 36 kan het Bureau bepaalde taken door nationale organen laten uitvoeren of daartoe in de Lid-Staten, mits deze daarvoor toestemming verlenen, eigen diensten oprichten.