Artikel 99

Print this page

  weegschaal.png

 

De houder van een oorspronkelijk ras en de kweker van een ras dat in hoofdzaak van een oorspronkelijk ras is afgeleid, kan de erkenning eisen van de identificatie van de betrokken rassen als zijnde oorspronkelijk en in hoofdzaak afgeleid.