Artikel 17

Print this page

  weegschaal.png

 

De persoon op wiens naam het ingeschreven Gemeenschapsmodel is ingeschreven of, voorafgaande aan de inschrijving, op wiens naam de aanvrage werd ingediend, wordt  in alle procedures bij het Bureau en in alle andere procedures geacht rechthebbende te zijn.