Artikel 83

Print this page

  weegschaal.png

 

1. Een krachtens artikel 82, leden 1, 2, 3 of 4, bevoegde rechtbank voor het Gemeenschapsmodel is bevoegd terzake van inbreuk of dreigende inbreuk op het grondgebied van alle lidstaten.

 

2. Een krachtens artikel 82, lid 5, bevoegde rechtbank voor het Gemeenschapsmodel is alleen bevoegd terzake van inbreuk of dreigende inbreuk op het grondgebied van de lidstaat waar dat rechtbank is gelegen.