Primaire tabs

Leesgehandicaptenrichtlijn

Print this page

RICHTLIJN (EU) 2017/1564 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 13 september 2017 inzake bepaalde toegestane vormen van gebruik van bepaalde werken en ander materiaal die door het auteursrecht en naburige rechten beschermd zijn ten behoeve van personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben, en tot wijziging van Richtlijn 2001/29/EG betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij

 

Considerans

 

Artikel 1 - Onderwerp en toepassingsgebied

 

Artikel 2 - Definities

 

Artikel 3 - Toegestane vormen van gebruik

 

Artikel 4 - Exemplaren in toegankelijke vorm op de interne markt

 

Artikel 5 - Verplichtingen van toegelaten entiteiten

 

Artikel 6 - Transparantie en uitwisseling van informatie

 

Artikel 7 - Bescherming van persoonsgegevens

 

Artikel 8 - Wijziging van Richtlijn 2001/29/EG

 

Artikel 9 - Verslag

 

Artikel 10 - Evaluatie

 

Artikel 11 - Omzetting

 

Artikel 12 - Inwerkingtreding

 

Artikel 13 - Adressaten

 

Disclaimer

Tekst geldend op 01-01-2019. De actuele tekst en wetstechnische informatie kunt u verifiëren op EUR-Lex.europa.eu.