Artikel 2

Print this page

  weegschaal.png

 

In deze richtlijn wordt verstaan onder:
a) „bureau”: het centraal bureau voor industriële eigendom van de lidstaat dan wel het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom, dat belast is met de inschrijving van merken;
b)„register”: het door een bureau bijgehouden merkenregister.