Artikel 37

Print this page

  weegschaal.png

 

1. Een aanvraag om inschrijving van een merk moet ten minste alle volgende elementen bevatten:
a) een verzoek om inschrijving;
b) gegevens op grond waarvan de aanvrager kan worden geïdentificeerd;
c) een opgave van de waren of diensten waarvoor de aanvraag wordt ingediend;
d) een voorstelling van het merk die voldoet aan de voorschriften van artikel 3, onder b).

2. Bij de aanvraag voor een merk moet een door de betrokken lidstaat te bepalen taks worden betaald.